Het vormen van een Structuur voor de opbouw van nieuwe Light Communitie

by Erik Westhovens on September 13, 2014

in Communitie, Kadmon Academie

Door Erik Westhovens – 12 september 2014

Voorwoord

Skyler Newman of Freedom Earth kwam met het idee van het bouwen van een gemeenschap van en voor Licht krijgers. Het idee interesseert me want sinds een paar jaar heb ik een visie over plaatsen in de wereld waar de meest verlichte en wijze personen anderen in hun eigen meesterschap onderwijzen en begeleiden. Het bouwen van deze gemeenschap is een soort uitnodiging voor em om mijn visie te realiseren met gelijkgestemde mensen.

Skyler kwam met de naam van Kadmon Academy, Kadmon staan ​​voor de eerste mens op aarde. Dit idee is zeer vers en het begon eind augustus 2014. Veel ideeën kunnen worden uitgewerkt en besproken worden op een constructieve samenwerking.

Ik vroeg Skyler zijn idee over een structuur voor deze gemeenschap. De mail uitwisseling is in het engels in de volgende post te lezen. Het idee voor een structuur en hiërarchie voor een communitie  heb ik eerst in het Nederlands uitgewerkt en daarna in het Engels vertaald. Hieronder is mijn idee in het Nederlands te lezen.

_____________________________

12 September 2014

Mijn visie is een verbeelding en uitvoering dat als mogelijkheid dient ter vervanging van de Orion Matrix met zijn meesters en volgers.

Mijn visie gaat over het onderwijzen en ondersteuning geven aan anderen door de focus op de basis te leggen. Onder basis versta ik der herkenning, samenwerking en uiting geven aan jezelf. Het gaat om ieders eigen meesterschap. Vanuit ieders eigen ontwikkeling, zuivering en helderheid wordt dit verder verbreed naar Alles-Wat-Er-Is met alle haar vormen en uitingen.

Er vormen zich plekken en locaties op aarde waar personen naar getrokken voelen vanuit ieders eigen ingevingen en inspiratie. Het zijn plekken waar hoge geëvolueerde verlichte personen hun kennis, ondersteuning, onderwijzing, herkenning en ruimte aan personen geven voor ieders eigen zelf ontwikkeling en verruiming.

Het zijn plekken waar verhoogde meesters rondlopen en herkend worden. Het zijn plekken waar verhoogde meesters geboren worden.

Erik Westhovens

Hiërarchie 

Spirituele hiërarchie

Mijn visie en idee over een onderwijzende en ondersteunende omgeving is opgebouwd vanuit de spirituele hiërarchie en geen zelf opgezette hiërarchie.

Wat is een spirituele hiërarchie?

Alles-Wat-Er-Is is een gesloten systeem dat bestaat uit alle open systemen bij elkaar. Elk open systeem bestaat weer uit andere open systemen. Een open systeem is bijv. de Hogere Zelf. Een Hogere zelf bestaat uit meerder open systemen zoals een zielen unie. Een zielen unie bestaat weer uit meerdere zielen stammen. Zielen stammen bestaan weer uit meerdere ziel families. Elke ziel familie bestaat weer uit meerdere zielen. Elke ziel bestaat uit verschillende delen (ziel fragmenten) en een ziel fragment is de bezieling van een geïncarneerde persoonlijkheid (een persoon).

Al deze levels van open systemen vormen de spirituele hiërarchie. De meester en schepper van elke persoon (geïncarneerde persoonlijkheid) is de ziel en hogere zelf.

Rollen

Een persoon kan verschillende rollen aannemen. Zo is de rol van student en docent onderdeel van een persoon. Het is met de samenwerking met de ziel en hogere zelf dat een persoon de rol van student en docent aanneemt.

Wanneer een persoon zich geïnspireerd voelt om zichzelf te ontwikkelen en te uiten op een bepaalde manier, kan de rol van student en docent van pas komen. Een omgeving van een school kan daarbij dienend zijn om deze ontwikkeling en uiting te vervullen.

Onderscheid van een spirituele hiërarchie met een zelf opgezette hiërarchie.

Er zijn zelf opgezette hiërarchieën dat gebruik maken van rangschikkingen. De rangen zorgen voor scheidingen en rollen van autoriteit die opgevolgd kunnen worden. Deze vorm van hiërarchie is kunstmatig doordat geen één persoon boven of onder een ander persoon staat. Alle personen staan langs elkaar waarbij ieders meesters, leider en schepper zijn en haar eigen ziel en hogere zelf is waar de personen onderdeel van is.

Er is niemand dat boven of onder iemand staat behalve door de ontkenning en onwetendheid waarbij de macht uit handen gegeven wordt door het volgen van andere personen.

Alles-Wat-Er-Is is opgebouwd vanuit een spirituele hiërarchie. De kunstmatige hiërarchieën zijn hiervan afgeleid.

Onderwijzende omgeving

Binnen een onderwijzende omgeving (een school bijvoorbeeld) zijn mensen die een eigen visie hebben (vanuit individualiteit) dat overeenkomt met anderen. Er is een overkoepelende visie waar een ieder op zijn eigen manier uiting aan wilt geven in de vorm van oa ontwikkelingen, ondersteuning, onderwijzing en studeren.

De personen met een overkoepelende visie zetten trajecten op vanuit voorbereidingen of die ter plekke gecreëerd worden door de open verbinding en communicatie met zijn en haar Hogere Zelf (de ware meester). Deze trajecten kunnen openbaar en toegankelijk gemaakt worden ter onderwijzing. Personen die zich willen ontwikkelen vanuit hun eigen ingevingen kunnen in contact komen met deze personen die deze trajecten hebben opgezet.

Groepsverband

Wanneer meerdere mensen bij elkaar zijn nemen ze op een harmonieuze manier rollen aan dat passend zijn binnen deze groep. Een ieder uit zich waar de persoon zich in verder wilt ontwikkelen en waar zijn en haar talenten en latente talenten liggen. Zo kan iemand een leiding gevende rol aan nemen en iemand anders zorgt voor anderen.

Omgeving

Een school is een omgeving voor onderwijzing, kennis vergaren, ontwikkeling en zelf uiting. Ook wordt er ondersteuning aangeboden waarbij nieuwe rollen uitgeprobeerd en ontwikkeld kunnen worden voor zowel studenten en docenten.

Klas

Binnen de school heeft ieder zijn en haar eigen interesses waaruit keuzes gemaakt worden om zich te ontwikkelen. Deze keuzes liggen niet vast en kunnen veranderen waar een persoon behoefte aan heeft. Door het leren van de motivaties komen personen erachter hoe het komt dat ze keuzes maken of van keuzes willen veranderen.

Binnen deze onderwijzende omgeving is niemand verbonden of verplicht naar anderen toe. Er is geen kunstmatige hiërarchie waarbij er geluisterd en instructies van anderen gevolgd moeten worden. Een ieder voelt zich geïnspireerd om zich te uiten en te ontwikkelen. Er is een spirituele hiërarchie wat gebruikt wordt waarbij personen zijn en haar eigen innerlijke ingevingen en inspiraties volgen.

Afspraken en verantwoording

Personen zijn verantwoordelijk naar zichzelf toe (zelf, ziel en hogere zelf) en uiten van daaruit naar anderen toe. Contracten en afspraken zijn niet nodig. Het is de toewijding dat iemand heeft en het vertrouwen in zichzelf en in elkaar dat er een harmonieuze samenwerking plaats neemt.

Vanuit het vertrouwen zijn er geen verplichtingen en vormen van controle nodig vanuit de angst dat anderen rollen en afspraken niet nakomen.

De zielen en hogere zelf van personen hebben overzicht en begeleiden hun geïncarneerde persoonlijkheid in de uitvoer van taken. Elke persoon maakt door de verbinding met hun eigen ziel en hogere zelf een keuze om toewijding om ergens voor te gaan en uit te voeren. Deze taken worden uitgevoerd in de vorm van oa passie.

Er is geen vorm van controle nodig waar kunstmatige hiërarchieën uit zijn opgebouwd. Een ieder ontwikkeld zich in het vertrouwen van hun eigen meester, leider en schepper dat haar en zijn eigen ziel en hogere zelf is.

Overzicht

– Spirituele hiërarchie vanuit zelf verantwoording en meesterschap door oa de verbinding en communicatie met ieders eigen ziel en hogere zelf.

– Een ieder wilt zichzelf verder ontwikkelen en uitingen geven vanuit zijn en haar eigen interesses en keuzes.

– Een ieder kan de rol van student en docent aannemen.

– Trajecten worden opgezet en trajecten worden ter plekke intuïtief uitgevoerd.

– Een ieder is verantwoordelijk naar zichzelf toe (zelf, ziel en hogere zelf) en gaat op deze manier met anderen om.

Uitdagingen

Hoe is het mogelijk tot deze vorm van onderwijzing?

De vorm van het uiten van de spirituele hiërarchie waar Alles-Wat-Er-Is uit bestaat in een omgeving zoals de school zijn er voorbeelden en onderwijzers nodig die vanuit deze manier uiten, samenwerken en in onderwijzen.

Deze voorbeelden en onderwijzers zijn personen die de rol van docent kunnen aannemen. Deze personen begrijpen op hun eigen manier de kenmerken van Alles-Wat-Er-Is en hebben deze geïntegreerd. Ook hebben deze personen ene heldere verbinding met hun ziel en hogere zelf en handelen vanuit deze spirituele hiërarchie.

Waar wordt in onderwezen?

– De basiskenmerken van Alles-Wat-Er-Is

– Ondersteuning en begeleiding in bewust maken van het onbewuste.

– Ondersteuning en begeleiding in de verbinding met ieders eigen ziel en hogere zelf.

Op welke manier wordt het aangeboden?

Door het openbaren en toegankelijke maken van opgezette trajecten. Deze trajecten zijn van te voren voorbereid en trajecten zullen vanuit een bepaald thema intuïtief ter plekke uitgevoerd worden.

Previous post:

Next post: