Beginners Handleiding – Reïncarnatie en evolutie

by Erik Westhovens

Reïncarnatie en evolutie

De mensheid is al voor een hele lange tijd hier op aarde en heeft een hele ontwikkeling / evolutie door gemaakt tot op de dag van vandaag. Ieder van ons heeft ook een hele grote stamboom die duizenden jaren terug gaat.

Als er op dit moment 6 miljoen mensen op aarde leven en dan terug kijkend op onze grote stamboom dan zijn er heel veel personen ons voorgegaan. Het ware allemaal unieke personen maar geen unieke zielen. Elk persoon komt meerdere keren terug op aarde om te leren en te ervaren. Er zijn vele verhalen die hierover gaan en mensen herinneren hun vorige levens en daarbij kunnen ze specifieke details na vertellen. Zo is Hypnotherapie ook een mogelijkheid om je vorige leven te zien.

Om terug te komen bij reïncarnatie, iedere ziel groeit bij elk leven dat hij/zij hier op aarde geleefd heeft. Ieder persoon vergeet wie hij eigenlijk is en waarvoor hij nu hier is. Dat is ook de bedoeling om hier op aarde te leven afgezonderd van zijn eigen bestaan. Doordat een ziel keer op keer terug komt hier op aarde om nieuwe lessen en ervaringen op te doen, wordt de ziel ouder en ouder.

De ziel reïncarneert niet volledig hier op aarde, een klein deel maar en dat zit in iedere van ons en het grote deel blijft in het zielen rijk. Vanuit het zielen rijk wordt elk persoon voor een groot deel “aangestuurd” en heeft daarbij een beperkte vrije wil om zelf dingen te ondernemen. We hebben het niet in de gaten dat we worden aangestuurd door onze ziel (hoger zelf) omdat we het vergeten zijn.

In de volgende tekeningen wordt stap voor stap uitgelegd hoe zo’n reïncarnatie proces eruit ziet. Na het onderdeel “2012” zal worden uitgelegd hoe dit proces eruit ziet voor dit en volgende jaren.

Persoon 1
De ziel gaat zich opsplitsen zodat een klein deel op aarde gereïncarneerd kan worden. Van te voren bedenkt hij welke levenslessen hij in deze reïncarnatie wilt ervaren. Het klein stukje ziel vergeet wie hij is en zijn levenslessen die hij wilt ervaren.

Persoon 2
De ziel is als persoon op aarde geïncarneerd en tijdens haar leven zal ze “onbewust” de levenslessen volgen wat haar ziel heeft uitgekozen om te ervaren.Persoon 1 & 2
De zielen van persoon 1 en 2 overleggen in de Zielen Rijk hoe ze gezamenlijk de lessen kunnen volgen.

Elke ziel wilt iets anders ervaren tijdens het reïncarnatie proces, de één wilt een bedrijf starten en de andere onder barre omstandigheden “overleven”. De overleving wordt gestuurd door de ziel en andere zielen door bepaalde omstandigheden en ervaringen te creëren.

Zo is er een dader en een slachtoffer nodig om beide ervaringen te ervaren. Zonder het één kan het andere ook niet en daarvoor heb je andere personen nodig. De zielen zoeken elkaar gezamenlijk op zodat beide ervaringen mogelijk worden.


Persoon 3
Na de “houdbaarheid” datum van een aards leven zal de persoon overlijden. De ziel geeft aan wanneer en hoe hij wilt vertrekken (overlijden), dit kan een intense ervaring zijn maar dat is ook een ervaring dat de ziel wilt ervaren.

Na het overlijden zal de persoon wat een kleine stuk ziel is naar het “Herstel en Evaluatie Rijk” binnen het Zielen Dimensie gaan. Daar kan de ziel bijkomen van alle aardse lessen en ervaringen in alle rust en ruimte. De ziel wordt goed verzorgt door andere zielen die dat als taak uitgekozen hebben.

Niet alle zielen gaan meteen naar dit Rijk toe en kunnen nog op aarde rond blijven hangen. Ze hebben daarbij meer tijd nodig om het aardse leven bijvoorbeeld los te laten.

De persoon heeft in dit Rijk de ruimte om samen met zijn ziel / hogere zelf te evalueren wat hij behaald heeft van zijn levenslessen die hij vooraf bepaald heeft. Lessen kunnen behaald zijn maar kunnen ook in het volgende leven (reïncarnatie) op nieuw ervaren worden.


Persoon 4
Nadat persoon 4 voldoende herstel en geëvalueerd heeft komt zij weer samen met zijn ziel / hoger zelf. Van daaruit worden weer nieuwe lessen bedacht dat ze wilt ervaren in het volgende leven.

De reïncarnatie cycles is bij deze compleet en zal worden herhaald zie uitleg van ziel 1 waar hij ervoor kiest om weer op aarde geïncarneerd te worden.

Wat gaat er gebeuren in 2012?

In verwachting van het jaar 2012 zal deze gebeurtenis plaats vinden. Waarbij de Aarde zal evolueren en van de 3de Dimensie naar de 5de Dimensie gaan. De “oude” Aarde zal blijven bestaan in de 3de Dimensie. Het is een soort opsplitsing waarbij beide langs mekaar blijven bestaan. Het reïncarnatie systeem wat hierboven is uitgelegd zal blijven bestaan voor de mensen/zielen die op Aarde (1) de lessen blijven en willen volgen.

Voor de zielen die klaar zijn op Aarde (1) zal er een nieuwe reïncarnatie systeem zijn dat hieronder te lezen is.

Op Aarde (2) zullen andere regels, wetten en functies zijn waardoor de ziel nieuwe lessen kan leren en ervaringen.

Persoon 5
De ziel van persoon 5 kiest ervoor na vele aardse lessen gevolgd te hebben om naar Aarde (2) te gaan. Er zijn enkele zielen die nu op aarde daarvoor in aanraking komen. Deze persoon zal allereerst bewust samensmelten met haar ziel. Deze ziel heeft daarvoor geen evaluatie of herstel nodig omdat ze voldoende reïncarnaties achter de rug heeft.Persoon 6

Waarschijnlijk zullen vele mensen in 2012 hun lessen afronden en daarbij overlijden. Ze komen in het Herstel en Evaluatie Rijk om te herstellen van het aardse leven. Daarnaast evalueren ze met hun ziel/hogere zelf wat de personen hebben ervaren en geleerd.

Persoon 7
Persoon 7 zal na voldoende herstel en evaluatie samen komen bij haar ziel, ze wordt weer één met haar ziel. De ziel zal besluiten op welke Aarde ze nu de lessen wilt ervaren. Als de ziel voldoende ervaren en lessen geleerd heeft op Aarde (1) zal ze het Ascensie proces aangaan (Evolutie van de ziel). Ze gaat zich voorbereiden om naar Aarde (2) te gaan wat in een hoger dimensie ligt.Persoon 8

Op aarde (1) zijn de lessen te leren van extreme dualiteit (yin yang). De aller moeilijkste lessen in het Universum zijn in de 3de Dimensie te leren. Het is een hele eer vanwege de grote uitdaging voor de ziel om op aarde (1) te leren en te leven. De meeste zielen hebben in het jaar van 2012 voldoende geleerd na tientallen reïncarnaties in duizenden jaren, dat ze nu “geslaagd” zijn om naar een hoger dimensie te gaan.

In de 5de Dimensie is alles in harmonie waarbij dualiteit niet meer nodig is. Omdat we nu in de 3de Dimensie leven is het moeilijk voor te stellen hoe dat eruit ziet. We zijn het ook vergeten en alleen onze ziel in de Zielen Rijk weet hoe dat eruit ziet.

De ziel (8) zal nieuwe lessen bepalen die hij in de 5de Dimensie wilt leren. Daarbij zal hij een nieuwe menselijke vorm gaan aannemen.Persoon 9

Nadat de ziel de lessen bepaald heeft zal hij volledig vanuit het Zielen Rijk naar Aarde (2) reïncarneren. De ziel zal dus niet meer opsplitsen waardoor hij alle reïncarnaties op Aarde (1) kan herinneren. Ook zal de ziel die nu een aards leven leid op Aarde (2) wetend dat hij onsterfelijk is.

Samenvatting

Zo als je kan zien is er dus een hele andere reïncarnatie systeem bij gekomen waarbij de ziel niet meer terug hoeft naar het Zielen Rijk. Beide reïncarnatie systemen en planeten blijven bestaan, ieder heeft zo zijn functies en doelen.

Eén keer in de zoveel (duizenden) jaren vindt er een Ascensie proces plaats waarbij de ziel kan evolueren om naar het volgende Dimensie (level) te gaan. Deze evolutie van de ziel en aarde zal in dit jaar, 2012 plaats vinden. Het is hele bijzonder gebeurtenis en vele van ons heeft dit is zijn zielen contract staan (lijst van levenslessen). Ieder van ons zal op zijn/haar eigen manier daarvoor slagen. Bewustwording is in mijn ogen een belangrijke voorwaarden en op mijn eigen manier wil ik het aan anderen vertellen, zoals deze introductie.