Eenvoudig Ascensie Scenario

by Erik Westhovens on January 10, 2015

in Ascensie

Door Erik Westhovens – 10 januari 2015

De wereld en mensheid is steeds lager in frequentie gekomen tot het punt dat het bijna vernietigd was. Het was een langdurig proces waarbij het tevens als mogelijkheid diende om een omkeer te creëren. Enkele jaren geleden heeft de omkeer plaats genomen waarbij de aarde en mensheid nu in een opwaartse spiraal hoger in frequenties is gaan trillen.

Het oude systeem, de oude vorm van samenleving, de Orion Matrix met haar meesters en dienaars is opgebouwd met als functie om de aarde en mensheid lager in frequentie te laten komen. Nu de omkeer heeft plaats genomen zal het oude systeem vernietigd worden en plaats maken voor een nieuwe vorm van samenleving. Het nieuwe systeem is opgebouwd met als functie om de wereld en mensheid hoger in frequenties te laten trillen.

De aarde en mensheid hebben een cocon gevormd waarin de transformatie plaats neemt van het oude systeem naar het nieuwe systeem, van de oude wereld naar de nieuwe wereld, van een neerwaartse spiraal naar een opwaartse spiraal.

Zoals de meesters en dienaars van de Orion Matrix diende om de wereld en mensheid te verlagen zijn er personen, de licht krijgers van het eerste en laatste uur (dat de scheppers en begeleiders van de nieuwe wereld zijn) om de wereld en mensheid te verhogen.

Het systeem waar de huidige samenleving in leeft zal instorten en totaal vervangen worden. Een ieder (de ascensie kandidaten) die op een ziel niveau ervoor gekozen hebben om de nieuwe wereld op te bouwen (verhoging van frequenties) is startend en is bezig om zichzelf te zuiveren van alle oude patronen en verbindingen van het oude systeem, de Orion Matrix. Alle zielen die er niet voor gekozen hebben om de nieuwe wereld op te bouwen zijn zich aan het verplaatsen naar andere tijdlijnen en werelden passend voor hun evolutie level en ontwikkeling.

Met de verschuiving en transformatie van de gehele wereld zullen de meesters en dienaars van de Orion Matrix, de reptielen shapeshifters van buitenaarde rijken vervangen worden door de leiders van de nieuwe wereld. De nieuwe leiders zijn de licht krijgers die voor de omkeer van de aarde en mensheid hebben gezorgd. Deze personen hebben zich in alle puur- en zuiverheid ontwikkeld waarbij ze een verlichtende en verhogende gedachtegang hebben. De nieuwe wereld zal een omgeving zijn dat een ieder ondersteund en begeleiding geeft voor hun innerlijke zuivering.

Alle zielen gefocust op deze aarde, de hoogste tijdlijn van moeder aarde, Gaia (dit is de focus groep) zullen geen aandacht meer geven aan de oude wereld leiders doordat ze inzien dat ze onderdeel en functioneren binnen het oude systeem. De gedachtengang van rangschikking en macht zal vervangen worden naar eenheid voor elkaar en de spirituele hiërarchie.

De economie van de Orion Matrix zal volledig instorten doordat het opgebouwd is voor en vanuit het oude systeem. Het diende om de frequenties te verlagen en om slavenij te vormen. Alle rijken, landen en continenten zullen hun economie in zien storten.

Wanneer de economie instort geeft het de mogelijkheid om innerlijke stukken te zuiveren en keuzes te maken die zowel verhogend als verlagend zijn. Door de keuzes die de mensen maken zal er een splitsing plaats nemen en waarbij de verhuizing van zielen tot afronding komt. Zielen verhuizen naar de tijdlijnen en werelden passend voor hun evolutie level en ontwikkeling.

Personen die een verhoogde keuze maken zullen zichzelf en anderen helpen en ondersteunen in al hun basisbehoeftes. Ook wordt er ruimte gecreëerd om zichzelf totaal de verlossen van alle oude patronen en hun passie, het verlangen van het hart te volgen.

De licht krijgers van het eerste en laatste uur die de leiderschap van de wereld overnemen zullen te voorschijn komen. De licht krijgers zijn de wijzen in puurheid, helderheid en transparantie waarbij ze waarheden, kennis en wijsheden met de mensheid delen ter onderwijzing en begeleiding. De licht krijgers zijn de nieuwe wereld leiders ipv meesters die handelen vanuit macht. De mensheid zal de nieuwe wereld leiders waarderen door de patronen van aanbidding te hebben getransformeerd. De licht krijgers dienen als voorbeelden, wayshowers en wekken inspiratie bij de mensheid op. Ze laten zien welke mogelijkheden er zijn wat dromen overstijgt.

De mensheid bestaat alleen uit ascensie kandidaten (rijpe en oude zielen) die bezig zijn met innerlijke zuivering waarbij ze hoger in frequentie vibreren. Deze personen vormen zich aansluitend op het nieuwe leven en wereld dat de licht krijgers van het eerste en laatste uur hebben gecreëerd en ingevoerd.

De mensen vinden hun passie weer en zijn in harmonie met zichzelf. De strijd tegen zichzelf en anderen zijn vervangen naar zachtheid en compassie waarbij alle delen van zichzelf en anderen worden herkend als onderdeel waar ze uit bestaan.

De wereld en mensheid heeft een totale transformatie ondergaan waarbij het vol in bloei uit haar cocon is gekropen.

Previous post:

Next post: